310 Series Mini PTZ Mount - White
LUM-LUM-MNT-ARM-31PTZ-WH
CPD SKU
LUM-LUM-MNT-ARM-31PTZ-WH
UPC
42822043403