B6 SERIES HDMI CABLE 1.5M , 5FT
BIN-B6-4K2-1.5
CPD SKU
BIN-B6-4K2-1.5
UPC
842822043892