B6 SERIES HDMI CABLE 1M , 3.3FT
BIN-B6-4K2-1
CPD SKU
BIN-B6-4K2-1
UPC
842822043885