B6 SERIES HDMI CABLE .3M , 1FT
BIN-B6-4K2-.3
CPD SKU
BIN-B6-4K2-.3
UPC
842822043854