B6 SERIES HDMI CABLE .4M , 1.5FT
BIN-B6-4K2-.4
CPD SKU
BIN-B6-4K2-.4
UPC
842822043861