B6 SERIES HDMI CABLE 5M , 16.4FT
BIN-B6-4K2-5
CPD SKU
BIN-B6-4K2-5
UPC
842822043939