KEF KEF-LSXBLUE
KEF KEF-LSXBLUE
CPD SKU
KEF-LSXBLUE-1
UPC
637203217500