KEF KEF-LSXGRN
KEF KEF-LSXGRN
CPD SKU
KEF-LSXGRN-1
UPC
637203217524