KEF KEF-LSXRED
KEF KEF-LSXRED
CPD SKU
KEF-LSXRED-1
UPC
637203217517