KEF KEF-RIF130R
KEF KEF-RIF130R
MPN
RIF130S
CPD SKU
KEF-RIF130R
UPC
637203019692
MAP
39.990000