KEF KEF-TFLSTWH
KEF KEF-TFLSTWH
CPD SKU
KEF-TFLSTWH-1
UPC
637203211003