B6 SERIES HDMI CABLE 2M , 6.5FT
BIN-B6-4K2-2
CPD SKU
BIN-B6-4K2-2
UPC
842822043908