B6 SERIES HDMI CABLE 3M , 10FT
BIN-B6-4K2-3
CPD SKU
BIN-B6-4K2-3
UPC
842822043915