B6 SERIES HDMI CABLE 4M , 13FT
BIN-B6-4K2-4
CPD SKU
BIN-B6-4K2-4
UPC
842822043922